Lift mee

Steen voor steen!

Klimaatdoelstellingen

11 december 2015 was een historische dag. Wereldleiders en politici van 195 landen ondertekenden een akkoord om de klimaatproblematiek aan te pakken.

De praktische uitvoering van deze doelen voor individuen, organisaties en bedrijven vraagt om creativiteit, organisatiekunde en geld. Dus waarom zou u niet meeliften met een beweging die al op de goede weg zit en goed wat extra kracht kan gebruiken? De Mobiele Fabriek is zo’n beweging.

Hoe dragen wij bij aan de klimaatdoelstellingen?

Puin is wereldwijd de grootste milieuvervuiler. Bergen puin ontstaan als gevolg van rampen, oorlogen en stedelijke groei. Puin wordt altijd gezien als afval, maar dat is niet zo. Vuil kan worden hergebruikt als waardevol bouwmateriaal voor snelle, veilige en CO2 verlagende constructies.

Al 3.876 stenen ingezameld

 Untitled-4

Door met puin te bouwen, wordt niet alleen het milieu gespaard, ook biedt het slachtoffers van rampen en vluchtelingen de kans om hun eigen huis te bouwen. Hergebruik van bouwafval stimuleert de lokale economie, bevordert de maatschappelijke participatie en ontwikkelt milieubewustzijn onder de mensen, bedrijven en overheden op alle niveaus van de samenleving.

Hoe kun jij bijdragen?

De Mobiele Fabriek werkt momenteel aan Petit Paradis. Een pilot project in Port-au-Prince, de hoofdstad van Haïti, waar de talloze slachtoffers van de aardbeving van 12 januari 2010 nog steeds in zompige tenten leven en waar de natuur verwoest wordt door miljoenen tonnen puin.
Petit Paradis is een kleine gemeenschap van 30 families. Deze families worden opgeleid  om hun eigen gemeenschap op te bouwen. Hiermee zullen we de wereld kunnen tonen dat door het hergebruik van puin niet alleen het milieu ontlasten maar ook kansarme mensen een nieuw toekomst perspectief bieden. Door onze pilot te ondersteunen, zul je deel uit maken van onze beweging en zodoende ook de klimaatdoelstellingen ondersteunen.
Ons architectonische masterplan is klaar, de bouwgrond is beschikbaar en onze trainers staan paraat. Om de modelwoningen te realiseren hebben we alleen nog meer budget nodig. Samen met jou bouwen we deze beweging steen voor steen voor € 5,00 per bouwblok. Bouw samen met ons mee aan een schonere en fijnere wereld.

Pin It on Pinterest