Over ons

De Mobiele Fabriek is een technologie die puin om kan zetten in legoblokken. Deze machine past in twee scheepscontainers en werkt volgens het simpele principe: gemalen puin erin, legoblokken eruit. Met onze aansturing, kunnen de slachtoffers van de ramp zelf bouwen aan menswaardige, aardbevingsbestendige woningen.

Onnodige impasse na ramp

Een ramp zorgt er vaak voor dat mensen nog jaren in groezelige tentjes wonen. Het systeem waarin ze leven zorgt voor een kansloze impasse voor de getroffenen. Onnodig.
Lees meer >>

Lange termijn

Door snel met onze Q-Brixx legoblokken te bouwen, kan huisvesting voor de lange termijn worden gerealiseerd.
Lees meer >>

Duurzaamheid

Door het puin dat achterblijft om te zetten in bouwblokken, worden grondstoffen die er al zijn hergebruikt. Deze kringloopwerking is goed voor het milieu en past in de geformuleerde klimaatdoelstellingen.
Lees meer >>

?

Terugdringen van armoede

Wij zorgen ervoor dat ongeschoolde werkers onder onze leiding getraind worden en geven ze tijdens de scholings- en bouwperiode een salaris waarmee ze de huizen die ze zelf bouwen mee kunnen (af)betalen.
Lees meer >>

Oorsprong en geschiedenis

Gerard Steijn is de oprichter en directeur van De Mobiele Fabriek. Hij heeft een achtergrond als communicatieadviseur en is bedenker van concepten.

Als onderdeel van een studie naar duurzaamheid in de bouw kreeg hij in 2002. als lid van een onderzoekteam, het verzoek van het Nederlandse ingenieursbureau DHV op zoek te gaan naar een ecologische vervuiler, waarvan volwaardige economische eindproducten te maken waren. Hij kwam erachter dat bouwpuin heel erg bruikbaar is. Tijdens zijn reizen naar rampgebieden, zag hij de potentie van puin, als dat omgezet kan worden in legoblokken.

In 2005 kwam hij in contact met de United Momentum Group, een Nederlandse Inveteringsorganisatie, dat het evenwicht tussen economische, ecologische en sociale opbrengsten in de bouw nasteeft. Steijn raakte ervan overtuigd dat het mogelijk is om duurzaamheid en economie hand-in-hand te laten gaan en richtte in 2007 De Mobiele Fabriek op.

De Q-Brixx legoblokken van De Mobiele Fabriek zijn rechtelijk beschermd, daardoor is de filosofie en visie – mensen helpen, in plaats van winst maken – beschermd.

Visie

Bouwpuin heeft onmiskenbaar potentiële waarde. Het hergebruik ervan komt ten gunste van het milieu, stimuleert de lokale economie en zorgt voor betaalbare, veilige huizen voor de minstbedeelden in de samenleving.

In Nederland gebruiken we puin als fundering bij het aanleggen van wegen, dijken en geluidwerende muren. Complexe bouwwerken worden gebruikelijk gemaakt met nieuw materiaal.

In rampgebieden en minder rijke economieën wordt puin opzijgeschoven. Het resultaat daarvan is milieuvervuiling. Bovendien gaat het ten koste van de al bestaande omgeving. Zonde, want puin kan uitstekend gebruikt worden als rauwe grondstof voor bouwmaterialen.

Ambitie

De komende tien jaar wil De Mobiele Fabriek de opgedane kennis en ontwikkelde technologie – het omzetten van puin in bouwblokken – delen en inzetten voor opvang van vluchtelingen en slachtoffers in door rampen en oorlogen getroffen gebieden.

Ethische code

Met onze ethische code willen we de waarden waar De Mobiele Fabriek voor staat bewaken en kenbaar maken aan onze aandeelhouders, Crew Members, samenwerkende partijen en andere geïnteresseerden. Wij willen dat klip en klaar is wat onze intentie is. Dat moet te allen tijde, op dagelijkse basis, blijken uit onze bedrijfsvoering.

De codes

  • We willen onze kennis en technologie delen met landen, gemeenschappen en buurten. Dit moet te allen tijde vraaggericht gebeuren met respect voor de cultuur en het verleden van de bewoners.
  • We trainen en leiden mensen die minder kans in het leven hebben gehad zelf op. Het doel is dat zij in hoge mate zelfredzaam worden. Ook als het gaat om de bouwactiviteiten.
  • Het inzetten van lokale beschikbare middelen en diensten is waar wij in dit concept naar streven. Dat doen wij ongeacht ras, afkomst, geloof of nationaliteit.
  • Milieubewustzijn creëren is de basis. Daarom gebruiken we bouwpuin als ruw materiaal.
  • Door overdracht van kennis en moderne technologieën, willen we ervoor zorgen dat de bevolking minder kwetsbaar wordt voor eventuele calamiteiten in de toekomst.
  • In onze communicatie en houding zullen wij de slachtoffers van de ramp benaderen en behandelen als unieke mensen. Met respect en als onze gelijken.
  • Indien gevraagd bieden we individuen en partijen waar we mee werken inzicht in de financiën en leggen we verantwoording af voor wat wij doen

Mobiele_Fabriek_Poster

Fair Life Foundation

Voor meer informatie ga naar de website >>

Wie zijn wij?

Gerard Steijn

Gerard Steijn

Founder

“Self help is instrumental for the breakthrough of the poverty circle”

Martijn van Rheenen

Martijn van Rheenen

Advisory Board

“Away from the bling bling real estate economy”

Prof. Dr. Ir. Hennes de Ridder

Prof. Dr. Ir. Hennes de Ridder

Advisory Board

“It is time for a major change”

Paul Meijer

Paul Meijer

Advisory Board

“Let’s connect with the community”

Lex Meijers

Lex Meijers

Qumey

“Aid development is all about teamwork.”

Sergio Valkenburg

Sergio Valkenburg

Representative Haiti

“To put a smile on the face of human beings in distress is what we aim for”

Guusje van Beek

Guusje van Beek

Design

“The growing confidence of underprivileged people, gives me energy.”

Frans Le Blanc

Frans Le Blanc

Executor, Haiti

“Sustainable houses from disaster to smiles.”

René Beverwijk

René Beverwijk

Technology

“Clever crushing means clever concrete.”

Antoon van Beek

Antoon van Beek

Design

“Creating faith in visual perspectives: that’s what design can do.”

Paulien Iding

Paulien Iding

Tender Manager

"Helping people by sharing knowledge, makes the world beautiful."

Leony Susanti

Leony Susanti

Architect

“Transforming debris to glee for the sustainability.”

Founding partner

Partners

Social ventures

Pin It on Pinterest