Op 4 oktober raasde de orkaan Matthew met snelheden van 230 kilometer en meer per uur over Haïti met als gevolg duizenden doden en honderdduizenden mensen in nood. Complete leefgemeenschappen en grote natuurgebieden werden weggevaagd. Eens te meer werd duidelijk dat veilige, menswaardige woningen een levensnoodzaak is voor mensen aan de onderkant van de samenleving.

Momentum Capital
De Mobiele Fabriek kan terugkijken op een jarenlange ondersteuning van Momentum Capital, waarbij Momentum Capital zich bescheiden op de achtergrond hield. De verwoesting door orkaan Matthew was de directe aanleiding voor de organisatie een donatie van 100.000 euro ter beschikking te stellen voor de bouw en exploitatie van een opvanghuis op Haïti voor kansarme jeugd. Daarmee is de stilte doorbroken.
De realisatie van het project Petit Paradis, dat De Mobiele Fabriek begin volgend jaar aan de rand van de hoofdstad Port-au-Prince verwacht te kunnen realiseren leent zich er voor een dergelijke opvang van de grond te krijgen.

De leefgemeenschap van Petit Paradis en De Mobiele Fabriek zijn Momentum Capital en haar opdrachtgevers daar dankbaar voor.

Petit Paradis
Aan de rand van Port-au-Prince, de hoofdstad van Haïti, ligt Petit Paradis – Het Kleine Paradijs. Een Haïtiaanse woongemeenschap, bestuurd door de eerste Haïtiaans-Nederlandse woningcorporatie in Haïti. Dit stukje land van 6000 vierkante meter biedt leefruimte aan dertig Haïtiaanse families, die onder onze leiding zelf hun eigen woningen en het opvanghuis voor ontheemde kinderen bouwen.
Lees hier meer >>

Momentum Capital gastheer van S(p)eedkits
In het kader van de samenwerking tussen Momentum Capital en De Mobiele Fabriek organiseerde in april 2015 het halfjaarlijkse ‘Grand Assemblee’ van het Europese consortium S(p)eedkits, een samenbundeling 15 toonaangevende organisaties in Europa, waaronder De Mobiele Fabriek. Momentum Capital trad op als gastheer en stelde 2 dagen haar exporuimte en medewerkers ter beschikking en zorgde voor de inwendige mens.
S(p)eedkits is een initiatief van de Europese Unie in het kader van het Europese FP7 programma. Het doel van het programma is de integratie van noodhulp en wederopbouw na rampen en oorlogen. www.speedkits.eu
Het ‘Grand Assemblee’ werd o.a bezocht door de, door de Europese Unie afgevaardigde Turkse hoogleraar Prof. Düzgün, lees hier meer, die De Mobiele Fabriek uitgenodigd heeft voor een introductie bij de Turkse overheid.

Gerard Steijn – De Mobiele Fabriek
Guy Buyle – EU Project Officer Speedkits
Martijn van Rheenen – Momentum Capital

Pin It on Pinterest

Share This