Als de Fenix uit z’n as herrezen

Haïti heeft een traditie van kunstenaars en decoratieve ambachtslieden. Zij geven glans aan het door een serie rampen geteisterde land en doet de heersende armoede en onrechtvaardigheid tijdelijk vergeten.

Aan de bestaande ambachten kunnen we sinds kort een nieuwe toevoegen; die van upcycling specialist. In de pas lopend met het wereldwijde klimaatakkoord van Parijs, waarin volledig hergebruik van afval een speerpunt is, heeft een door De Mobiele Fabriek opgeleide groep werkloze slachtoffers de eerste, volledig uit bouwpuin opgetrokken C2C aardbevingsbestendige modelwoning het licht laten zien. Als de vuurvogel Fenix, herrezen uit z’n as.

Uniek in de wereld

Modelwoning Vena is de eerste woning van een kleine leefgemeenschap van 23 woningen, die door de toekomstige bewoners volledig zelfstandig uit bouwpuin worden getransformeerd. Een absoluut unieke prestatie, die wereldwijd de nodige aandacht gaat verdienen.

Geweldspiraal vertraagd woningbouw

Het is al een jaar heel onrustig in Haïti. De burgerij is opstandig. Benzine en olie zijn schaars of niet leverbaar. De hulpprogramma’s falen. Winkels worden geplunderd. Er vallen doden. Bekijk hier de beelden >
Internationale NGO’s besluiten begin dit jaar hun medewerkers te evacueren. 

In deze spiraal van geweld en onzekerheden werkt de groep nieuwbakken upcycling-specialisten van De Mobiele Fabriek door. De totstandkoming van modelwoning Vena is met respect voor de slachtoffers die onder het puin van de aardbeving zijn overleden, zowel in Haïti als in Nederland, ingetogen gevierd. Uit het dodelijke puin is toekomstperspectief gerezen.
Verzeker hun toekomst en bouw mee >>

Slachtoffers werken aan MVO

Onder de regie van de Haïti Housing Community, de eerste Haïtiaans-Nederlandse woningcorporatie dat de exploitatie van de woningen verzorgt, krijgen slachtoffers aan de onderkant van de samenleving de kans het zelfgebouwde huis ook daadwerkelijk te bewonen en te bezitten.

Een flinke stap van de woningcorporatie in de richting van Maatschappij Verantwoord Ondernemen en de realisatie van de wereldwijd afgesproken SDG’s. Het concrete begin van een betere wereld.

Pin It on Pinterest

Share This