Even bijpraten

Jullie hebben al een paar maanden niets meer van ons gehoord. Dat wil niet zeggen dat we hebben stilgezeten. Integendeel! In de periode tussen de aankomst van de containers met apparatuur in de haven van Port-au-Prince, Haiti en de inrichting van het productieproces, heeft ons team nogal wat moeten doorstaan.

Dat begon met een douanestaking, een pittige verhoging van invoerrechten en een onveilige productieplaats. Los van de nodige inspanningen heeft een en ander flink in ons budget huisgehouden. Maar inmiddels bevinden we ons in de technische ‘Fact Finding’ fase. Het systeem werkt en de eerste proefresultaten zijn prima. De methode om van bouwpuin in hoge mate aardbevingsbestendige bouwblokken te maken is volledig C2C en het productieproces wordt aangestuurd met zonne-energie. We dus zijn volledig zelfvoorzienend. Voor de goede orde: De Mobiele Fabriek is geen NGO die uit maatschappelijke middelen kan putten, maar een sociale onderneming die op basis van de betekeniseconomie een balans heeft ontwikkeld tussen sociale-, ecologische en financiële waardecreaties. Elke sociale- en ecologische verbetering kan worden vertaald in economisch gewin, is de filosofie. Met de ondersteuning van donateurs, sponsoren en investeerders bouwen slachtoffers van de serie rampen in de afgelopen jaren binnenkort zelf hun veilige, uit puin getransformeerde woningen.

Modelwoning in Amsterdam

 

Bouwlocatie Petit Paradis/Haiti

Zelfontwikkeling

Totnogtoe hebben wij voornamelijk met hulp van betrokken vrijwilligers de technische ontwikkelingen, het inrichten van de zeecontainers en alles wat daarbij komt kijken kunnen financieren. À propos: van de te vroeg gepensioneerde betonchemicus met avontuurzin ontvangen wij graag een mailtje, want die kan z’n kennis in Haiti, waar 15 miljoen ton puin op hergebruik ligt te wachten, wel kwijt.

Met inkomsten van donateurs en sponsoren via crowd funding campagnes hebben we kans gezien de eerste productietesten in Haiti uit te voeren. Om bouwblokken voor de realisatie van leefgemeenschap Petit-Paradis te kunnen produceren is een nieuwe crowd funding actie weer nodig. Sponsoren die mee willen liften op onze maatschappelijke identiteit en investeerders die geloven in het bestaansrecht van de eerste Haitiaans-Nederlands sociale woningcorporatie in Haiti zijn van harte welkom. Onze strategie is de Haïtiaan zoveel mogelijk zelf initiatieven te laten nemen en dicht bij de Haitiaanse cultuur en de mens te blijven. Onze Manager Operations in Haiti, Frans le Blanc zal vanaf de werkvloer in z’n spontaan ontstane column ‘Frans ziet z’n kans’, de komende tijd het wel en wee van de zelfontwikkeling van Haitianen met onze achterban communiceren.

Haitianen zijn sterkte, trotse mensen die zelf hun zaakjes willen oplossen. Het begrip dat puin geen afval is dat hinderlijk in de weg ligt, maar bronmateriaal voor waardige zelf te bouwen woningen, is een besef dat nog moet doordringen. De modelwoning die als eerste gepland staat, zal ze binnenkort doen beseffen dat het geld als het ware op straat ligt, een economisch groeimiddel waarmee zij zelf hun toekomst kunnen inrichten.

Oefenen in de haven van Amsterdam

Alles in beweging

De wereld bevindt zich in één grote transitie. Alles moet anders, want aan de kaalslag van de planeet moet een einde komen en mensen hunkeren naar zelfmaakbaarheid van dingen i.p.v. gerobotiseerde producten zonder afkomst. Kringloopmarkten voor een tweede gebruik van goederen en kramen met ambachtelijke zelfgemaakte frivoliteiten en kunstuitingen zijn daar voorbeelden van.

Dat alles draagt bij tot een bonte wereld waar veel nationaliteiten in vrede door elkaar paraderen en zuinig op de wereld zijn geworden. Zaken met elkaar delen voelt gewoon beter dan vermenigvuldigen. Dat geldt ook voor Haitianen, die na een serie aardbevingen en orkanen in de afgelopen 8 jaar de kunst van het overleven beheersen. Gebruik van puin voor het dichten van kuilen en het vervuilen van de natuur gaat voorbij aan het hogere doel om datzelfde puin aan te wenden om zelf veilige en waardige woningen te bouwen, waardoor de kans van overleving van een aardbeving beter gewaarborgd is. Op deze manier dragen de armsten van de armsten zelf een steentje bij aan de wederopbouw en verlagen ze de druk op het milieu.

De internationaal beloofde hulp is voor een groot deel in de lange zakken van welgestelden verdwenen. De strategie van De Mobiele Fabriek is er op gericht een 1 op 1 ondersteuning van slachtoffers te bewerkstelligen door ze op te leiden en aan het werk te zetten. De wereldwijd vergeten slachtoffers van een serie rampen motiveren wij tegen betaling puin te ruimen, wat de lokale economie zal bevorderen.

Doet u mee dan kan de uitgestoken hand voor een aalmoes de werkende hand voor een eerlijk loon worden en werken Haitianen mee aan de 17 wereldwijde SDG’s (Social Development Goals) van de VN. De toekomst van de Haitiaanse slachtoffers ligt dus paradoxaal genoeg in het fysieke puin!

Van puinafval naar…

aardbevingsbestendige woningen

Haitiaanse Vereniging in Nederland

Voor mensen en bedrijven, die met donaties en sponsoring er financieel voor gezorgd hebben dat we nu in Haiti operationeel zijn, hebben we op onze campus in het Westelijk havengebied in Amsterdam, beschikbaar gesteld door de Haven Amsterdam, twee modelwoningen gebouwd en er rondleidingen gegeven. Leden van de Haitiaanse vereniging in Nederland namen daarin het voortouw.

Deze diaspora ondersteunt daarmee hun familieleden en landgenoten aan de andere kant van de wereld. De vreemdste uithoeken van de aarde wisten ons door de golf van publiciteit te vinden. Of we onmiddellijk wilden komen, maar zo makkelijk is dat niet. We gaan eerst het Haitiaanse pilot project goed neerzetten, waarna we een dupliceerbare formule kunnen uitrollen. Daarvoor hebben wij uw hulp nodig. Bouw daarom mee en weest tros op uzelf.

Haitiaanse Vereniging in Nederland

Modelwoningen in haven Amsterdam

Resultaat van uw ondersteuning

• Volop werk voor werkeloze slachtoffers
• Zelfontwikkeling van achtergestelde groepen
• Ontwikkeling van lokale economieën
• Veilige en gezonde leefgemeenschappen
• Bijdrage aan de 17 wereldwijde SDG’s (Social Development Goals)

HAPPY HOMES FROM DEADLY DEBRIS

In de periode 2010 tot 2017 vonden een aardbeving, een serie orkanen en cholera-uitbarstingen plaats, met als resultaat:

• 250.000 doden • 1,5 miljoen slachtoffers • 25 miljoen ton puin

Een veilig en waardig huis uit puin

Je zal maar arm zijn en geen werk, dus geen inkomen hebben. Dan weet je 1 ding zeker: een toekomst heb je niet en bij de eerstvolgende aardbeving ben je er als eerste geweest want je woont in een mensonwaardig en gevaarlijk krocht dat een aardbeving niet aankan. Ik heb het over het vergeten Haiti.

Dat greep mij en ik meldde me aan bij De Mobiele Fabriek, dat volgens mij een mooi plan had: van puin menswaardige, aardbevingsbestendige woningen maken, gebouwd door de slachtoffers zelf. In Nederland wordt betonpuin nagenoeg 100% hergebruikt, dus waarom niet op Haiti, waar smerige tentenkampen al jarenlang op miljoenen tonnen volledig herbruikbaar puin staan?

Onveilig & onwaardig wonen

Tentenkamp op puin voor huizen

Je toekomst in puin!

Het was een lange, vermoeiende reis naar Haiti, het land waar begin 2010 een vreselijke aardbeving plaatsvond en in de jaren daarna meerdere orkanen dodelijk huishielden. Totaal kwamen zo’n 250.000 mensen in die periode om en 1.5 miljoen mensen werden dakloos. Dan ligt je toekomst compleet in puin.
Onderweg naar Haiti zijn de afgelopen paar jaar als een film aan mij voorbij getrokken. De eerste publicaties die ik over De Mobiele Fabriek las en mijn gesprek met Gerard Steijn, de man die het concept bedacht en me vroeg of ik tijd en zin had om bouwblokken te leren maken van bouwpuin. Die kans greep ik en nu ben ik zover. Slachtoffers van de rampen gaan puin inzamelen en er bouwmaterialen van maken voor woningen, die volgens Professor Hennes de Ridder (T.U. Delft), hoogwaardig aardbevingsbestendig zijn. Dat is onze missie en van de uitgestoken hand naar de werkende hand is de uitdaging. Verspreid over het land ligt voldoende puin om er een half miljoen menswaardige woningen te maken. Mooi perspectief, toch?

Aankomst in Porte-au-Prince

Installatie van De Mobiele Fabriek

Slachtoffers zelf aan de slag

Mijn lange ervaring als organisator en allround-doe-het-zelver in Engeland en Afrika en op o.a. olie- en gasplatformen, heb ik een groot improvisatievermogen en verantwoordelijkheidsgevoel ontwikkeld, al zeg ik het zelf. En op de campus van De Mobiele Fabriek in de haven van Amsterdam, opgeleid door mannen van betonproducent A. Jansen, heb ik van puin hoogwaardig beton weten te maken. Die kennis ga ik delen.
Als pilot project realiseren we Petit Paradis, een nieuwe leefgemeenschap van 30 families, die onder onze leiding zelf hun eigen 21 woningen gaan bouwen. Dit als voorbeeld voor de wereld hoe met Nederlandse kennis en technologie vaak ongeletterde mensen veilige en waardige woningen kunnen maken. Gelukkig heeft sponsor Boskalis voor een professionele overtocht van de containers en de inklaringsrituelen gezorgd.

Bouw mee

Het is dus nu echt zover. Ik ben in Haiti en na veel ambtelijke Haitiaanse problemen kunnen we aan de slag. Die kans grijp ik en met mij de enthousiaste, maar vaak aandoenlijk onhandige Haitianen Leopaul en Ferlando. Zij dragen dus zelf concreet een steentje bij aan de wederopbouw van hun geteisterde land. Werk, het schept aanzien voor hen in de communes.
Grijpt u die kans ook en draag een steentje bij. Doe mee aan de crowd funding campagne. Koop een door Haitianen zelfgemaakte steen op de crowd funding site. Dan kan de wereld zien hoe onopgeleide Haitianen als slachtoffers van een serie rampen zelf, ondersteund door de Nederlandse gemeenschap, het aantal smerige tentenkampen wat kleiner kunnen maken. Daar word je een blijer mens van kan ik je zeggen.

Haitianen Leopaul en Ferlando (video) >

Volledig C2C en zelfvoorzienend

De eerste trainingen

Dit was mijn kans en die heb ik gegrepen. Tot een volgende keer.
Groetjes vanuit een warm en vriendelijk Haiti.

Frans

Meedoen? Ga naar onze crowdfunding pagina >>

Pin It on Pinterest

Share This